• Bredgade 15, DK-4000 Roskilde
  • +45 24648423
  • kontakt@innoneo.dk
Problemer efter hofteoperation
You are here: Home \ Problemer efter hofteoperation

Der foretages mere end 11.000 hofteoperationer i Danmark om året. Patienter som har fået foretaget et af disse kirurgiske indgreb,

vil postoperativt have risiko for luksation (ledskred). Ofte bliver patienter opfordret til at overholde nogle simple bevægelsesrestriktioner

i 12 uger efter operationen for at undgå ledskred.

 

Antiluksationsbandager i den initiale postoperative periode, kan hjælpe med til overholdelse af disse restriktioner, men pga. dårlig

patientcompliance er hyppigheden af brugen dalende. Dog er der visse patientgrupper – demente, alkoholiserede og patienter med

multiple luksationer – der stadig drager nytte af disse ortoser.